0203
GP z R-407 na 50 MHz
12.12.2009


Měl jsem několik dotazů na to co je to vlastně anténa Kulikov a jak jí nahradit pro GP anténu z R-407 na pásmo 50 MHz. Vezmu to tedy obráceně. Jak lépe s anténou z R-407 na 50 MHz. Vycházím z toho, že podle e-mailů je mezi lidmi poměrně dost izolátorů a radiálů z této antény. Je tedy jen potřeba prodloužit stávající radiály na potřebnou míru a vyrobit zářič. Já jsem měl to štěstí a dobré kamarády kteří mi věnovali několik prodlužovacích tyček na antény s bajonetem. Tyto tyčky mají celkovou délku 230 mm, vnější průměr D = 10 mm a vnitřní průměr d = 8 mm. Jedna tyčka prodlouží prvek o 200mm. Pro představu je na fotografii.
O-581 tycka 1 O-581 GP 2
kmitočet PSV poznámka
[MHz] [-] [-]
50,150 1,25 střed SSB
50,250 1,2 střed PSK
51,510 1,0 volání FM
52,000 1,2 konec pásma
O-581 napinak 2
O-581 GP 1Na každý radiál jsem upevnil jednu tuto tyčku. Prvek radiálu použitý jako zářič byl vysunut na plnou délku. Celková délka zářiče A = 1490 mm měřeno od horního konce k upínací matici. Radiály prodloužené o tuto tyčku byly vysunuty na délku B = 1375 mm. Všechny míry jsou uváděny i s prodlužovacími tyčkami. Při této konfiguraci bylo PSV nejlepší. Naměřené hodnoty jsou v tabulce. Při délce radiálů 1350 mm bylo PSV na začátku pásma 1,4 a na konci 1,2. Při délce radiálů 1400 mm jsem naměřil na začátku pásma 1,2 a na konci 1,4. Myslím, že uvedená délka 1350 mm je docela slušný kompromis.
Vzhledem k tomu, že vnější průměr radiálů je 6 mm, připadá mi nejjednodušší úprava při které radiál přeřízneme asi 50 mm od koncovky s bajonetem a prodloužíme ho Al trubkou průměru 8/6 mm na potřebnou délku. Protože jsem měl prodlužovací tyčky, tato úprava mi odpadla.O-581 napinak 1O-581 kulik 1

Nyní co je to vlastně anténa Kulikov. Není to žádný převratný typ antény. Je to velice vtipně vyřešená prutová anténa. Skládá se z článků různého vnějšího průměru a profilu navlečených na ocelovém lanku. Celá sestava je napínána pružinou a kloubovým napínákem. V přímé poloze napínáku je anténa předepnuta pružinou a drží vzpřímená. Při povolení napínáku se nechá anténa stočit do poměrně malého kroužku. Vyráběla se zřejmě ve více délkách a pro různé radiostanice.