0402
Mikrofon HM-103
06.12.2009


Spoléhal jsem se na firemní dokumentaci. Byla to chyba. Při výrobě náhlavní soupravy pro IC-706MKII jsem rozebral mikrofon abych zjistil skutečný stav věcí. Jak to vypadá, je vidět na dalších obrázcích.
Z elektretu vedou dva vodiče a nikoliv tři jak je uvedeno v dokumentaci k IC-706MKII. Jsou to dva vodiče na spodní straně obrázku, žlutý a červený. Skutečné schema vypadá tedy trochu jinak než je notoricky uváděné v manuálech a na internetových stránkách.
Elektretová vložka je zapojená mezi odpory děliče s hodnotou 2k a 2k2. To znamená, že vývody vložky nesmí být spojené se zemí, jinak se vyzkratuje část děliče. Na pinu 6 který je uveden v manuálu jako Microphone input je napětí +7,2V pro napájení elektretu. Pozor na spojení tohoto pinu se zemí. Pin 5 a pin 7 nepropojovat. Je mezi nimi jistý malý potenciál který se mění s klíčováním a modulací. Pokud je potřeba společná zem pro modulaci, NF výstup a klíčování, je lepší připojit zařízení ke konektoru ACC na zadní stěně transceiveru.