NF převodní transformátor

primársekundárpřevod
svorkyzávitůsvorkyzávitů
8-99501-21500,16
2-537508-99500,25
8-99501-33000,32
1-421008-99500,45
2-419508-99500,49
3-418008-99500,53
8-99503-418001,89
8-99504-619502,05

UPT - univerzální převodní transformátor dneska už velice těžko seženete. Někdy se ale stačí dívat okolo sebe. Tohle je NF transformátor T3 z vraku zkoušeče tranzistorů - BM372. Jeho různým zapojením dostaneme širokou plejádu převodů. Naštěstí u většiny použití nám stačí jenom přibližný převod.

V prvním případě je vinutí 9-8 zapojené jako primární a vinutí s odbočkami je použité jako sekundár. V druhém případě je vinutí s odbočkami primár a vinutí 8-9 sekundár. Víc možností získáme různým zapojením obou vinutí do série jako autotransformátor, průběhy se můžou nejen sčítat, ale i odečítat. To můžeme provést pochopitelně jenom tehdy, když nepožadujeme galvanické oddělení obvodů.

Transformátor má jádro bez vzduchové mezery, Je tedy vhodný pro nízkofrekvenční sinusové průběhy bez stejnosměrné složky.

primársekundárpřevod
svorkyzávitůsvorkyzávitů
8-99501-421002,21
1-33008-99503,17
8-99503-536003,79
1-33003-637503,95
1-33001-539004,11
1-33001-640504,26
1-33001-742004,42
1-21508-99506,33


Transformátor je určený pro slaboproudé obvody.  Jeho připojení na rozvodnou síť je nepřípustné,  hrozí úraz s nejvážnějšími následky.