0502
Anténní člen z RM31
04.08.2013

Dostal jsem anténní člen za stanice RM31. Nepotřeboval jsem nic perfektního, nejsem sběratel, ale jeho stav byl docela žalostný. Nejen, že byl necitlivě převrtaný přední panel u koaxiálního konektoru a rozvrtaná hliníková skříň. Uvnitř byly i vyštípané spoje. Těšil jsem se, že bude v pořádku měřící přístroj, který nejevil stopy vnějšího zásahu. Marně. Měřící přístroj byl přidřený, to by mi ani tolik nevadilo, ale byl zničený i termokříž1). Součástka která se dnes nedá sehnat. Škoda.
Fotografie jsem dělal po mechanické repasi a před opravou zapojení. Nesouhlasí tedy s konečným stavem. Pozice jsou označeny tak, jak byly popsány v původním pramenu [1]. Odtud je i schema zapojení.
Stál jsem před rozhodnutím, celé předělat, nebo zachovat co se dá? Zvítězila druhá varianta. Nemám sice sbírkový kus, ale zato plně funkční anténní člen.

Originální koaxiální konektor je nyní typ PL (SO259). Měřící přístroj nahradil mikroampérmetr 200µA stejného vzhledu. Součástky uvnitř jsem umyl v isopropylalkoholu, namazal pohyblivé díly a vydrátoval podle původního zapojení. Naštěstí je skříň hliníková a proto šly otvory (bylo jich deset) vyklepat a vylít epoxydem,
 
poloha
přepínače Př11
odbočka
na závitu
indukčnost
[µH]
1  63  76,8
2  50  58,1
3  38  41,1
4  30  30,2
5  23  21,0
6  17  13,6
7  12  8,0
8  8  4,2
9  5  1,9
 10  3  0,8
 
poloha
přepínače Př12
odbočka
na závitu
indukčnost
[µH]
1 42 73,8
2  30  47,6
3  20  27,1
4  14  16,0
5  10  9,4
6  7  5,2
7  5  2,9
8  4  2,0
9  3,5  1,6
 10  3  1,2

Trochu mne zakočila fotografie v [1]. Na ní byl kondenzátor připojený přímo na zemnící svorku. To odporovalo tomu, co je na schematu. V mém anténním dílu bylo pájené očko zakápnuté originální barvou. Po prohlídce dalšího anténního členu myslím, že na snímku v [1] je již upravený kus.

Indikátor

Pro náhradu měřícího přístroje jsem zvolil jednoduché zapojení. Proudový transformátor má 11 závitů na třech slepených jádrech T10 z materiálu H6 - Pramet. Diody jsou klasické Schottky BAT48. Mají závěrné napětí 40V a měly by bez problémů vyhovět. Měřící přístroj je DR4, stejný typu jako původní, nyní s citlivostí 200µA/150mV.
Jenom pro ilustraci jsem uvedl výchylku měřícího přístroje při různých výkonech. Tabulku jsem dělal pro pásmo 14 MHz a jde jí pro orientaci použít v celém krátkovlnném rozsahu. Na tak jednoduché zapojení jsou odchylky překvapivě malé.

proud [A] 0,22 0,32 0,45 0,63 0,77 0,89 1,00 1,34
dílků [-] 1,5 2,5 3 5 6 7 8 9

Jak je vidět z obrázku, montáž je provedena stylem "vrabčí hnízdo". Na šroubech M3 upevňující měřící přístroj jsou místo matic sloupky s pájecími body (patičky nebo také botičky). Toroid je navlečen na vodič ke svorce Zá15 v místě kde byl dřív ampérmetr.

Doufám, že se mi ještě letos podaří článek v originálním stavu vyzkoušet i z původní prutovou anténou na amatérských pásmech. Nikde jsem totiž o podobném testu neslyšel ani nečetl.

Poznámky

  1. Průchodem elektrického proudu se ohříval termoelektický článek. Získané napětí bylo úměrné efektivní hodnotě procházejícího proudu topným drátem. Vše bylo zalité ve skleněné perle a oba okruhy od sebe izolované. Vynikající věc pro měření VF proudů. Prakticky kmitočtově nezávislé měření.
  2. Anténní díl umožňoval doladění pro čtyři druhy antén. Svazkovou (1,8m), tyčovou (5m) s kapacitním kloboukem, drátový dipól (2x7m) nebo čtyřdílnou vozidlovou anténu v rozsahu 2000-5995 kHz.

Literatura

[1] Využití anténního dílu RM31 značka -ra Amatérské rádio 11/75