0702
LCD displej a sběrnice I2C
18.12.2015


Nejprve jsem si zkusil přímé paralelní připojení LCD displeje. Fungovalo na první pokus. Není třeba stahovat žádné knihovny. Knihovna pro toto zapojení a tento displej je zabudovaná přímo v programu. Trimrem se řídí kontrast displeje. Odpor 330Ω snižuje jas displeje. Bez této úpravy se může displej použít místo baterky.

Zkrácený testovací prográmek jsem použil ze stránek https://www.arduino.cc/en.
 1. #include <LiquidCrystal.h>
 2. // initialize the library with the numbers of the interface pins
 3. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 4. void setup() {
 5.   // set up the LCD's number of columns and rows:
 6.   lcd.begin(16, 2);
 7.   // Print a message to the LCD.
 8.  lcd.print("hello, world!");
 9. }
 10. void loop()
 11. {
 12. }
Ovládání displeje přes sběrnici I2C

Pro toto ovládání je třeba si stáhnout knihovnu LIQUIDCRYSTAL_I2C. Podle http://arduino8.webnode.cz jsem si knihovnu stáhnul z adresy http://hmario.home.xs4all.nl. A teď nastalo tápání. Na internetu jsem našel tři adresy sběrnice I2C pro tento modul. Byly to 0x27, 0x3F a 0x20, a to jsem nevěděl, jestli nejsou ještě nějaké jiné. Postupně jsem je zkoušel dosadit. Při druhé adrese 0x3F modul ožil. Dělal ale úplně něco jiného, než jsem chtěl. Ono knihoven s tímto názvem je na internetu víc a od různých autorů. Mám ošklivý dojem, že nejsou mezi sebou kompaktibilní. Hledal jsem možnost jak nahranou knihovnu odstranit a při hledání jsem kliknul na nápis INSTALLED. Otevřela se nabídka UPGRADE. Kliknul jsem na ní a po instalaci nové verze knihovny se všechno v pořádku rozeběhlo.
Použitý testovací program je ze stránek http://pastebin.com/iXH6dvVv.
 1. #include <Wire.h>
 2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>    // vytvoří objekt lcd
 3. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  //nastaví jeho adresu  0x3F a 16 znaků na 2 řádcích
 4.  
 5. void setup()
 6. {
 7.   lcd.init();// inicializuje displej   
 8.   lcd.backlight();                  // zapne podsvětlení
 9.   lcd.print("Ahoj lidi...");       // vypíše text
 10. }
 11.  
 12. void loop()
 13. {
 14. }
Zkusil jsem také nastavit pozice. Všechno fungovalo k mé spokojenosti. Ještě čekám až mi přijde paměť EEPROM a hodiny reálného času. Všechno chci připojit přes sběrnici I2C.
 1. #include <Wire.h>
 2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
 3.  
 4. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  
 5.  
 6. void setup()
 7. {
 8.   lcd.init();
 9.   lcd.backlight();
 10.   lcd.setCursor(0, 0);  // první pozice v prvním řádku
 11.   lcd.print("3.5 MHz");
 12.   lcd.setCursor(10, 0);
 13.   lcd.print("OK1CJB");
 14.   lcd.setCursor(0, 1);
 15.   lcd.print("invert.V");
 16.   lcd.setCursor(10, 1);  // desátá pozice v druhém řádku
 17.   lcd.print("manual"); 
 18. }
 19.  
 20. void loop()
 21. {
 22. }


Po výměně kolíků za dutinky na modulu sběrnice I2C vznikla poměrně kompaktní jednotka. SMD odpor 220Ω/1206 pro LED osvětlení jsem připájel přímo mezi plošky kolíků.