0703
Krokový motor - 3

Pro dobrou opakovatelnost polohy he třeba mít dobře vyřešené převody. Po zkouškách jsem zjistil, že hlavní problém v převodech bylo použití teflonové izolační vložky. Měkký materiál neukotvil dobře kolo na hřídeli. Vyrobil jsem novou izolační vložku z textitu a  znovu jsem použil dělené hliníkové kolo s pružinou. A bylo to ono. Chod motorku a kondenzátoru se zklidnil a zvuk je kultivovanější. Vložka má vnější  ø7mm, tlouštku stěny 0,5mm. Při zkoušce přiloženým napětím 1kV byl odpor izolační vložky okolo 50MΩ.

Problém s převody je tedy vyřešený. Dál pokračujeme s přesností v elektrické části. Nutná podmínka kterou musíme zajistit je referenční bod. Tento bod je výchozí pozice pro nastavování polohy motorku. Musí být jednoznačně definován a musí být zaručena opakovaná přesnost jeho určení. Bývá proveden mikrospínačem, při nastavování inkrementálního čidla (IRC) třeba koncovou polohou a jinými různými způsoby. V našem případě je použita optozávora ze staré myši s kuličkou. Ty se dneska už prakticky nevyskytují, ale optozávory LTH301-07 jsou k dostání u GME pod katalogovým číslem 521-040. Bohužel katalogový list u GME je nečitelný. Pokud ho budete potřebovat, připravil jsem jej ke stažení z jiného zdroje.
Aby byla zajištěna opakovatelnost nastavení budeme k referenčnímu bodu zajíždět vždy ze stejné strany a jako směrodatnou informaci o poloze budeme považovat náběžnou hranu impulzu z optozávory. Aby byla opakovatelnost polohy skutečně zajištěná bude se kontrolovat referenční poloha při každém zapnutí.

Musím upozornit na malý problém a jeho řešení. V cyklu na pravém videu se vykonávají tyto pohyby:
 
start
39 otáček směrem dolu
1 vteřinu čekej
21 otáček směrem dolu
1 vteřinu čekej
20 otáček směrem dolu
1 vteřinu čekej
40 otáček směrem nahoru
1 vteřinu čekej
41 otáček směrem nahoru
1 vteřinu čekej
jdi na start

aby byla zachovaná stále stejná horní poloha, směrem dolu se udělá 80 otáček, ale nahoru jich musí být 81. Jedna otáčka se někam ztratila. Chyba byla pochopitelně v programu.
Na řádku 42 se končí pozicí číslo 8. V levém výpisu se na řádku 48 pozicí 8 začíná. Pozice 8 je tedy zdvojená. Stačilo program upravit tak, jak je uvedeno v pravém výpisu a chyba zmizela. Pozice sedí naprosto perfektně. Jeden cyklus programu trvá přibližně 7 vteřin. Po osmihodinovém testu (přes 4000 cyklů) se polohy nezměnily.
 
Čidlo referenčního bodu musí mít stabilní polohu a musí být umístěno tak, aby snímalo polohu poháněné části. Neměla by se snímat poloha pohonu. Na snímku je držák čidla z Al úhelníku. Ke kondenzátoru je připevněn dvěma šrouby M4 ve stávajících otvorech se závity. Destička čidla je k držáku přišroubovaná dvěma šrouby M2.