0802
Koaxiální relé 7QN 112 13
14.06.2017


7QN 112 13
Koaxiální relé o kterém se mi nepodařilo skoro nic vypátrat. Jediné co jsem se doslechl bylo, že označení CPO-2-K prý patřilo k odpovídači v MIG-21 a relé se snad mohlo vyrábět v Tesle Pardubice. Toť vše.
Relé spíná při napětí 19,8V a rozepíná při napětí cívky 6V, z toho by se dalo usoudit, že jeho jmenovité napětí je 27VDC. Cívka má odpor 87Ω a odběr při napájení 24VDC je 270mA. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici tři takové relé, stojí za to se s nimi zabývat. Bohužel funkční je pouze jedno, další dvě čekají na opravu. Další z důležitých věcí jsou spínací a rozpínací časy.

01740 test
Nastavení osciloskopu
Time/DIV 10 ms
CH1, CH2 2V/DIV
Trigger: Mode Edge
  Sweep Single
  Source EXT
  Slope +

Relé K1
Typ 942H-2C-5DS
doba přítahu 15ms
doba odpadu 8ms
cívka 5V/106mA

  1. Stiskem tlačítka SW se přitáhne relé K1 a spustí se jednorázová časová základna osciloskopu. Tlačítko SW současně sepne napětí přes  kontakt NC (Normaly Closed) na CH1 osciloskopu a vytvoří značku začátku průběhu.
  2. Relé začne přitahovat a v mezipoloze je na CH1 poloviční napětí z odporového děliče.
  3. Při sepnutí zemnícího kontaktu napětí na CH1 zmizí.
  4. U kontaktu NO (Normaly Open) je průběh opačný.
  5. Při měření odpadu relé se místo pracovních kontaktů relé K1, zapojí klidové.

01740 sepnutí01740 rozepnutí

Klidový kontakt NC je určený pro výstup z koncového stupně, při přítahu rozepne a zůstává otevřený. Pracovní kontakt NO je určený pro přijímač. Při přítahu se odpojí od uzemnění a vstup přijímače nebo LNA připne k anténě. Zákmity na začátku průběhů jsou způsobené tlačítkem a není třeba je brát v úvahu. Horší je situace při odpadnutí relé. Na kontaktu NO je vidět série zákmitů. Zákmity má i kontakt NC.

Relé je poměrně pomalé. Pro ilustraci, u koaxiálního relé REV14 udává výrobce čas přítahu 30ms + 3ms na uklidnění kontaktů, u odpadu je to 10ms + 10ms na uklidnění. Relé REV16 má 30 + 3ms na přítah a 30 + 15ms na odpadnutí. Stanislav OK1HDC před lety měřil časy přítahu a odpadnutí relé. U REV14 naměřil přítah/odpadnutí 8,8/7,2ms, u REV-16 9,6/8ms.