0509 Anténní odpor 50Ω / 100W 15.02.2011

V anténní odpor je sestavený z 75. kusů metaloxidových odporů Tesla TR224 150? /2W Odpory jsou řazeny v sekcích. Jedna sekce se skládá z patnácti paralelně řazených odporů. Těchto sekcí je pět v serii. Odpory Tesla TR224 už budou zřejmě těžko k dostání. Věřím, že je bez problémů nahradí odpory RR W2 E150/2W z prodejny GM. Jsou dokonce o trochu kratší a práce s nimi bude bez problémů

Odpory jsou spájeny do klece a umístěny do plechovky od sušeného mléka pro kojence. V této plechovce je umístěna i dioda D1 a její katoda je vyvedena přes průchodkový kondenzátor. Schema je jednoduché. Paralelně je k měřícímu přístroji připojená germaniová dioda v propustném směru. Ta by měla ochránit měřící přístroj před velkým přetížením.

Pro měření jsem použil měřící přístroj 50µA který se mi vzhledem nikam nehodil. Přístroj je zabudovaný do skříňky od starého SWR metru z ocelového plechu. Skříňka je dostatečně těžká na to, aby s ní koaxiální kabel nevláčel po stole podle své nálady a rozměrově vyhovuje.

Pro lepší chlazení jsou na čelech plechovky větrací otvory a na jedné straně je umístěný ventilátor. Jeho napájení je vyvedeno na konektor a může se ke zdroji připojit podle potřeby.

Cejchování je velice jednoduché. Před zabudováním použité diody do plechovky, připojíme jí katodou k bodu A na plošném spoji a ke kondenzároru C4 připojíme paralelně elektrolyt s kapacitou 10 µF. Na anodu diody přivádíme střídavé napětí 50Hz podle tabulky. Cejchujeme na rozsahu 10W i 100W. Přepínač přepneme do polohy 100W, nastavíme 14,14V na anodě D1 a trimrem R9 nastavíme výchylku na konec stupnice, zkontrolujeme jak odpovídá stupnice 10W pro výkon 100W. Napětí postupně měníme a děláme si podle polohy ručky na stupnici značky. Pokud se stupnice neshodují, nakreslíme další pro rozsah 100W. Cejchovací napětí pro různé výkony zjistíme podle vzorečku:

Odstraníme elektrolytický kondenzátor použitý pro cejchování a tím je celé cejchování skončené. Přesnost přístroje pro běžné amatérské použití je zcela vyhovující. Měření na niniVNA ukázalo, že PSV je v rozsahu 1÷15MHz 1,02. Potom se začíná mírně zvedat a na kmitočtu 30MHz je 1,03. Pro VKV už cejchování neplatí.

Je tady ale jedna zrada. Cejchovací napětí musí být ze zdroje s malým vnitřním odporem. Pokud budete regulovat napětí potenciometrem, dostanete zkreslené hodnoty. Odpor potenciometru podstatně ovlivní RC konstantu obvodu. Cejchovat se musí buď s „tvrdým“ regulovaným střídavým zdrojem, nebo sestavený odpor cejchovat přibližně podle TRX.Nebezpečí úrazu! Při cejchování vždy použít izolovaný oddělovací transformátor!

Přílohy, literatura, odkazy

[1] Amatérská radiotechnika a elektronika 2, str.516 / Naše vojsko 1986