0812
VF voltmetr
OK1AYY
01.12.2009Začal jsem trochu víc dělat do VF a s tím povstala otázka čím měřit. Volba byla snadná. Sáhl jsem po ověřené konstrukci z dílny OK1AYY a OK2SDJ. Popisovat konstrukci nebudu. Ta je perfektně popsaná na stránkách [1]. Jenom tady ukážu jak jsem tento voltmetr vyrobil. Pro orientaci je tu schema převzaté z originálu.

napětí výkon
0,1 V 0,2 mW
0,2 V 0,8 mW
0,5 V 5,0 mW
1,0 V 20 mW
2,0 V 80 mW
5,0 V 0,5 W
10,0 V 2 W
Protože jsem neměl k dispozici měřící přístroj 100µA který použil ve své konstrukci OK1AYY, zabudoval jsem do přístroje větší mikroampérmetr z produkce SSSR s rozměry 80 x 80 mm, I=50µA, U=110mV a Ri=2,2kΩ. S tímto měřícím přístrojem byla citlivost 1V~ na plnou výchylku. Chvíli jsem uvažoval o tom, že bych připínáním paralelního odporu k měřícímu udělal rozsahy 1V~ a 10V~.  Potom jsem ale usoudil, že mi původní rozsah bohatě vyhovuje. Proto jsem zapojil k měřícímu přístroji paralelně odpor a tím jeho citlivost přizpůsobil původnímu mikroampérmetru. Výhodou je delší stupnice na které jsou dobře patrné i malé změny výchylky. Ti, kteří holdují QRP si mohou stupnici ocejchovat i ve výkonu, jaký odpovídá napětí na zátěži s odporem 50Ω. Na vstupu jsem použil předepsané diody 1N5711. PIN diody jsou alternativní TESLA  KA136. Voltmetr je postavený z klasických součástek na jednostranné desce plošných spojů. Stavba nemá žádné záludnosti a při použití správných součástek chodí voltmetr na první zapnutí.
Na obrázku je deska mírně zvětšená. Její skutečné rozměry jsou 52 x 38 mm.
Celý voltmetr je v plastové skříňce. Vývody napájení jsou připájeny přímo na článek AA. Vzhledem k minimálnímu odběru nemá cenu dávat článek s větší kapacitou. Stejně článek odejde stářím a ne vybitím. Ještě jsem musel na zadní stěnu přidělat závaží z kusu měděné pasoviny. Tak přístroj podstatně získal na stabilitě. 


Sonda

Detailní obrázek připájení součástek sondy do konektoru CINCH. Přímo na střední vývod konektoru jsou připájeny vstupní  SMD kondenzátory. Na ně jsou připájeny diody.  Na opačném konci je mezi nimi připájen další SMD kondenzátor.  K sondě není ještě připájen zemnící vodič s krokodýlkem. Pájení součástek jde podstatně lépe než by se mohlo z fotografií zdát. Z malého pájecího krokodýla uděláme nasunovací pomocí malé vinuté pružiny.
Jenom pro zajímavost, levá fotografie konektoru CINCH byla pořízená fotoaparátem Kodak Z740 a pravý obrázek je z USB mikroskopu.LITERATURA

[1] Čuchometr OK1AYY Čuchometr – voltmetr 20 Hz až 1000 MHz