0811 Atenuátor 27.08.2014

Ne všechny odpory jsou v řadě a tak se nevyhneme skládání. Vzhledem ke způsobu montáže jsem raději volil paralelní kombinace. Přepínače jsou miniaturní, odpory velikosti 0207 (0,6W metaloxid). Mezi jednotlivými sekcemi jsou stínící přepážky. Koaxiální konektory jsou panelové BNC. Víc než dlouhé povídání ukážou obrázky.

Zajímavé byly výsledky měření útlumu z miniVNA. Na to, že jsem žádné součástky nevybíral a mimo článku -5 dB jsem vypočtené hodnoty zaokrouhloval na dostupné hodnoty v řadě, dopadlo všechno nad očekávání dobře. U všech nastavených útlumů měly charakteristiky přibližně stejný sklon. Pro zajímavost jsou přidané naměřené křivky u útlumu -10 dB, nejen v rozsahu krátkých vln, ale i v rozsahu VKV.Hlavní důvod ke stavbě byla nutnost měření a nastavení potlačení zrcadlových kmitočtů u SDR transceiveru ADTRX-9.


Průběh útlumu při nastavení -10 dB na KV

Nastavené změřený útlum [ dB ]
1,8 MHz 28 MHz
0 dB -0,19 -0,37
-5 dB -4,94 -5,24
-10 dB -10,10 -10,40
-20 dB -19,25 -19,49

Impedanční průběh není špatný. Při útlumu 0 dB se impedance pohybuje od 54Ω na kmitočtu 1 MHz do 70Ω na třiceti MHz. S postupným zařazováním útlumových článků se charakteristika narovnává. Při plném útlumu -95 dB se impedance pohybuje od 54Ω do hodnoty 55Ω.

I když průběh útlumu se zdá použitelný i na VKV, není tomu tak. Impedance v tomto pásmu je už slušná divočina. Použitým zatěžovacím odporem to není. Ten má výbornou charakteristiku až do kmitočtu 125MHz. Se zatěžovacím odporem 50Ω jsem měl totiž trochu starosti. Anténní odpory jsou dobré jako zátěž pro TRX, ale pro měření se mi neosvědčily. Nakonec jsem si odpor pro měření vyrobil z BNC konektoru. Horní část jsem odříznul a do konektoru připájel paralelně čtyři odpory SMD 200Ω velikosti 1206. A bylo po problému.


Průběh útlumu při nastavení -10 dB na VKV


Průběh impedance na VKV