0809
KV reflektometr
19.12.2010


Prošel jsem internet a našel zapojení od poměrně složitých, až po vyloženě primitivní, které nerespektovaly žádné obecně platné podmínky. Nakonec jsem ale stejně skončil u ověřeného a spolehlivého autora Jaroslava OK1AYY. Na svých stránkách ale tento SWR metr nemá. Objevil jsem ho na stránkách OK1HGC.
Rozsah jsem zvolil podle maximálního výkonu který mohu použít. To je 100W. Odražený výkon má stupnici do hodnoty 15W, ale na konci oblouku stupnice je už výkon 20W. Nenechte se zmást obrácenou stupnicí. Použil jsem měřící přístroj z přijímače R4 který má nulu na opačné straně. V tomto případě mi to nevadí.
Přemýšlel jsem jak to udělat abych nemusel použít přepínač pro rozsahy výkonů směrem do antény. Stupnice je nelineární a vyšší výkony nejdou prakticky odečíst. Tady opět pomohla moje oblíbená součástka - dioda. Nejvíce mému oku lahodící průběh jsem získal se Zenerovou diodou 5V1 zapojenou v propustném směru. Průběh takto upravené stupnice je vidět na obrázku.
Pro úplnost je na obrázku i stupnice pro odražený výkon. Na ní je nejen stupnice výkonů, ale i stupnice pro odečtení SWR. Nastavení dopředného výkonu pro měření SWR chybí. Využil jsem toho, že jak IC-706 MKII, tak i DX-77 mají po stisku tlačítka TUNE (pokud je k rádiu použitý přípravek) výkon pro ladění nastavený automaticky na 10W. Pro tento výkon je stupnice SWR nakreslená.
Levý přístroj má označení DR4, pravý DR3. Oba mají citlivost 200µA/150mV. V žádném z nich nebylo osvětlení stupnice. I když blikající LED na zařízení nemusím, jsem rád když se měřící přístroje neutápí ve tmě. Proto jsem do přístrojů zabudoval osvětlení. K tomu jsem pochopitelně použil součástky SMD. Je třeba zvolit takové odpory k diodám LED aby nedošlo k oslnění a rozptylování při práci. Osvětlení není ve schematu zakreslené. I když se nabízí napájení LED z USB portu, zvolil jsem jejich napájení napětím +12V ze zdroje pro TRX. Nechci aby bylo osvětlení zapnuté, když je zapnutý počítač. Měřící přístroje musí svítit když je zapnuté rádio.

Stupnice jsem kreslil tak, že jsem měl TRX nastavený na maximální výkon a připojený na anténní odpor. V módu PSK jsem reguloval výkon podle potřeby modulací. Nastavování je daleko příjemnější než regulace výkonu vysílače v menu rádia a CW klíčováním.
Ještě pohled na útroby před jejich zakrytováním. Za povšimnutí stojí použití trubičkových pojistek jako pájecích bodů. Box je zakrytovaný stejně jako PSKmetr který je ve stejné skříni ze spodní strany.