0806
Čas, teplota, napětí
01.06.201801501 hodiny
Do budovaného zařízení jsem potřeboval hodiny. Dneska se nevyplatí takovou běžnou věc stavět. Proto eBay. Tam je ale problém s dokumentací. Pokud budete také něco takového potřebovat, tady máte popis který jsem nasbíral na internetu a ověřil na mém provedení hodin.


Zobrazení

Po každém stisku tlačítla 1 se posunete o jeden krok.
 1. hodiny ve 24. hodinovém formátu
 2. měsíc a rok
 3. teplota okolí
 4. velikost napájecího napětí
 5. střídá se zobrazení času, teploty a napětí v intervalu cca 2 sec
 6. návrat do pozice1

Nastavení

Po každém stisku tlačítla 2 se posunete o jeden krok v menu. Tlačítko 1 posune nastavovanou hodnotu o jednu číslici nahoru. Nastavují se:
 1. minuty
 2. hodiny
 3. den
 4. měsíc
 5. Ac korekce teploty v rozmezí -5 az +5 °C (u mne -1)
 6. Ad korekce času v rozmezí -9 až +9 sec/hod? (u mne +9)
 7. dd nastavení zobrazovaných údajů. 0= čas, teplota, napětí; 1= čas, napětí; 2= čas, teplota
 8. návrat z nastavení