0918
Vývěva pro práci s SMD
15.01.2016


pipetaAsi to znáte všichni, kdo jste začali s SMD součástkami. Přidržíte si u tišťáku součástku pinzetou, sáhnete pro páječku a v tom frnk. Součástka vyskočí a už jí nikdy nenajdete. Z tohoto důvodu jsem si kdysi vyrobil vakuovou pipetu. Byla na pohon vlastním dechem, ale měla nevýhody. Nemohl jsem u ní mluvit a při větším počtu součástek to nebylo moc pohodlné. Proto jsem při obnově zařízení uvažoval o nějaké vývěvě. Pochopitelně s minimálními náklady. Jak jinak. Po týdnu přemýšlení a zjišťování stavu v obchodech a bazarech jsem se rozhodnul pro úpravu vzduchovacího motorku, který používám na ofuk při vrtání plošných spojů. Úprava se týká vzduchování ELITE799 a je velice jednoduchá.

Po sejmutí spodního víka je vidět celý vnitřek. Vysuneme pumpičku z vedení v krytu. Chce to trochu násilí, ale jde to.

Vlevo pohled na spodní část před úpravou. Nahoře gumová zátka výfuku, dole uprostřed sací komora, vlevo uklidňovací komora sání. Gumovou zátku vyjmeme a celý spodek zabrousíme jemným smirkem do roviny. Odstraníme otřepy a z pravé strany provrtáme do sací komory otvor pro trubku sání.

Bývá problém sehnat tenkostěnnou trubku příslušného průměru. Já jsem použil část poškozené teleskopické antény. Tavnou pistolí zaplníme uklidňovací komoru a zafixujeme sací trubku. Přebytečný plast odřízneme lámacím nožem. Spodek přelepíme kvalitní páskou. Já jsem použil samolepící pásku s textilem. Ořízneme pásku a vrátíme gumovou zátku výfuku. Protože jsme zabroušením snížili výšku tělesa pumpičky, měla by jít bez problému zasunout pumpička i s nalepenou páskou do vodítek v krytu.

Ještě je potřeba prodloužit zářez v krytu tak, aby sací trubka nenarážela na kryt. Pohled na hotovou úpravu, nahoře sací, dole výfuková trubka. Sání je nyní vyvedené přímo, mimo prostor vzduchování, vzduch ve vstupu pulzuje a proto se mírně zvýšila hlučnost. Podtlak sem neměřil, ale SMD součástky bez problémů drží na pipetě v jakékoliv poloze. (Zahnědlá špína na povrchu vzduchování jsou zbytky chloridu z dob, kdy jsem se pokoušel při leptání plošných spojů čeřit leptací lázeň.)


V žádném případě nedemontujte části spojené s rozvodnou sítí. Pokud je síťová část poškozená, nesmí se zařízení používat.
Je třeba ho vyřadit nebo dát opravit osobě s příslušnou kvalifikací.