0914 Chemické cínování plošných spojů 20.10.2020

Při použití nepájivé masky na DPS je velice výhodné desku před nanesením masky pokovit. U její výroby má roztok sody při vyvolávání na povrch pájecí plošky nepříznivý vliv. Na nepokovenou desku se špatně pájí a bohužel pájecí plošky bez poškození masky nejdou jednoduše očistit.
Zatím jsem spoje stříbřil bezproudovým stříbřícím roztokem AG-1 [4]. Ten mám doma už mnoho let a používám ho občas na věcí pro VF. Nepříjemné je, že má PH1, to znamená velice silnou žíravinu, kterou musím stejně jako ostatní chemikálie pečlivě zamykat. Stříbření je ale pro moje výrobky luxus. Proto jsem hledal něco příznivějšího. Od Elchemca byla bezproudá cínovací lázeň CL-1, také velice kyselá, opět PH1. V současné době je podle telefonické informace od výrobce už stažená z výroby.

Nakonec jsem našel přípravek pro chemické cínování DPS Seno Tin [3]. Jak vyplývá z bezpečnostního listu [7], [8], je to pořádné svinstvo a v každém případě se musí pečlivě uschovat. Prodává se v prášku který má neomezenou životnost a je ho třeba rozpustit ve vodě podle návodu [5]. Roztok má životnost šest měsíců. Proto rozdělávám jen 13,5 g prášku na 150 ml demivody. Po vyčerpání roztoku je nutné zbytek odevzdat k likvidaci do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.


První překvapení mne čekalo po otevření plastové lahve. První byl specifický zápach a místo „unikátního stabilního prášku“ [5] byly uvnitř kusy poměrně tuhého nažloutlého bahna. Nicméně jsem oddělil požadované množství a rozpustil v demivodě teplé 50°C, podle návodu.
Silikonovou houbičku pro očištění povrchu před cínováním nevlastním a tak jsem spoje přegumoval tvrdou šedou gumou. Čistou desku jsem ponořil do cínovacího roztoku. V podstatě ihned se začala tvořit cínová vrstva. Tlouštku cínové vrstvy nedokážu změřit, ale po deseti minutách měl celý povrch cínovaných částí stejnorodý, stříbřitě lesklý povrch.

Prokovy

Možná, že sem tematicky patří i prokovy, jedná se také o nanášení vodivé kovové vrstvy. Musím říct, že je nemám rád a protože nedělám komplikovaná zapojení, ani je moc nepotřebuji. Pokud to jde, používám kombinaci klasických pouzder polovodičů, ostatní součástky SMD. Má to několik výhod.
  1. Místo prokovů využívám vývody klasických součástek.
  2. Na jednu stranu desky umístím funkční obvody a na druhou stranu obvody napájení.
  3. Počet propojek se podstatně sníží a zapojení na desce je daleko přehlednější.
  4. Při montáži nejdřív osadím napájení a oživím je. Teprv potom osazuji a oživuji funkční obvody na druhé straně desky.
  5. Úspora místa při použití SMD integrovaných obvodů není žádná závratná. U klasických obvodů můžu mezi piny vést spoje, i mezi piny osadit SMD součástky na obou stranách desky.


Nebezpečná chemická látka. Je nutné postupovat podle návodu a bezpečnostního listu!.

Přílohy, literatura, odkazy

[1] LPKF EasyContact [2] Domácí výroba prokovených desek
[3] Seno Tin / P2J Technology s.r.o. [4] ELCHEMCO
[5] Seno Tin / návod [6] Hobby Robot / cínování DPS
[7] Safety Immerse Tin [8] BEZPEČNOSTNÍ LIST Seno Tin / překlad Google