0910
Stínění
19.12.2009


Na začátku byl dotaz: Ahoj. Potřebuju poradit. Nebo se spíš obeznámit s problematikou stínění ve VF obvodech. Tj jaký materiál použít? Jaké obvody stínit?

Začal jsem tedy hledat v literatuře a na internetu nějaký souvislejší materiál vhodný pro začátečníky. Bohužel jsem nic nenašel. To mne vedlo k tomu, že jsem spáchal toto povídání. Pokud by někdo chtěl zajít do podrobností, odkazuji ho na [3].

Dřív než začneme hovořit o stínění, je nutné si připomenout několik věcí. Nežádoucí vazby v zařízení vznikají mezi součástkami, spoji, cívkami a zemnícími body s různým potenciálem. Jsou to vazby kapacitní, induktivní a galvanické. Pro zamezení nebo omezení těchto vazeb musíme dodržet několik zásad. Jednotlivé stupně se stejným kmitočtem se montují do jedné řady. Montáží do úhlu se snižuje vzdálenost mezi signály s různou úrovní a zvyšuje se možnost nežádoucích vazeb.


Další zásada je připojení jednoho stupně do jednoho bodu s nulovým potenciálem. To je většinou uzemnění. Tak zamezíme vzniku bludných proudů a brumových smyček.
To, že jsou obrázky s elektronkami vůbec nevadí. Jsou daleko názornější než stejný případ na desce s plošnými spoji.

K stínění obvodů můžeme přistupovat dvěma způsoby. Buď zabraňujeme zdroji energie ve vyzařování, nebo chráníme obvody proti vlivu záření. Nás dnes bude zajímat druhý případ.
Nejčastěji se jedná o elektromagnetické stínění.  Princip funkce je, že se ve stínění indukují vířivé proudy  které vytvářejí elektromagnetické pole opačného smyslu. To působí proti původnímu poli a ruší ho. Stínící účinek bude tím větší, čím menší bude odpor materiálu stínění. Železný plech je ale pro větší elektrický odpor méně vhodný. Používá se jen u poměrně nízkých kmitočtů. Situaci trochu komplikuje tak zvaný skin efekt. S rostoucím kmitočtem je totiž magnetickými siločárami proud vytlačován k povrchu materiálu. Čím vyšší je kmitočet, tím je tento efekt větší. Proto při stínění na KV kmitočtech stačí měděný plech o síle 0,2 mm, hliníkový 0,08 mm a železný 0,008 mm. Tak se za určující bere v úvahu pouze mechanická pevnost stínění.  Proto se velice často používají nejen na stínící přepážky desky pro výrobu plošných spojů. Ale velice problematické je použití jedné strany oboustranného plošného spoje jako stínění, pokud jsou na druhé straně VF spoje a součástky. Materiál desky nemívá zaručené parametry a vzniklé kapacity mezi měděnými plochami desky jsou velice nekvalitní s nedefinovatelnými parametry. To  v žádném případě nepřispívá ke stabilitě a kvalitě zařízení. Pokud máme požadovanou část stínit, musíme také vyřešit napájení a ostatní spoje.

Na obrázku je znázorněno jak můžeme stínící účinek přepážky znehodnotit. Správně by do průchodu patřil průchodkový kondenzátor. Vodič je totiž použit pro stejnosměrný proud. (Vysokofrekvenčně je uzemněn přes kondenzátory.) Na fotografii jsou dva typy průchodkových kondenzátorů. Jeden se závitem a maticí, druhý se pájí za střední pocínovanou část do otvoru v přepážce. Střední vodič je průchozí. Druhý vývod kondenzátoru je buď  závit, nebo ta část která se připájí k přepážce.


V [1] je uveden výsledek měření různého provedení průchodu přepážkou při kmitočtu 50 MHz. Příklad účinnosti na obrázku vlevo sestavil W1DBM.


Jak tedy prakticky stínění provést?Stínění cívek.

Na snímku vpravo souprava VF cívky zakoupená na Aukru. Obsahovala kostřičku, stínící kryt a sadu jader z materiálu N01, N1, N2 a H16.

Stínění toroidních cívek

většinou vůbec nemusíme dělat.  Rozptylové pole u těchto cívek na toroidním jádře je prakticky nulové. Jejich nevýhodou ale je, že nejdou doladit na potřebnou hodnotu.
Toroidní jádra Pramet T10 z materiálu N1 - žluté. Vlevo normální jádro, vpravo povlakované.


Stínění oscilátoru.

Požijeme dvojité stínění. To znamená, že cívku stíníme podle předešlého popisu a navíc stíníme ještě celý oscilátor. Oscilátor uděláme na jednostranném plošném spoji který uzavřeme do stínícího krytu. Pokud si kryt nemůžeme vyrobit sami, mů žeme třeba použít krabičku z ocelového pocínovaného plechu GM položka U-AH-100. Tak nejen odstíníme oscilátor ale i jeho uzavřením podstatně zvýšíme stabilitu. Napájení je většinou připojeno přes průchodkové kondenzátory.
Modul krystalového oscilátoru a směšovače. Bude zabudován do samostatného stínícího boxu.

Stínění síťového transformátoru
je dnes většinou zbytečné. Síťový zdroj bývá od našich zařízení oddělen a jeho vzdálenost bývá poměrně velká. Zdroje na velké proudy (4 až 30A) stavíme do skříní z ocelového plechu. Pokud potřebujeme síťový transformátor v zařízení odstínit, měli bychom použít ocelový plech o síle nejméně 0,8 mm. Kryt by měl být svařený. Každá mezera  z nemagnetického materiálu mezi spoji plechu totiž podstatně zvyšuje magnetický odpor a tak stínění znehodnocuje.
Kvalitní síťové transformátory mají mezi primárním a sekundárním vinutím jeden nebo několik otevřených závitů měděné nebo hliníkové fólie. Ta slouží k elektrickému odstínění obou vinutí. Fólie má jen jeden vývod který se připojuje do zemního bodu.
Rušení podstatně sníží použití toroidních síťových transformátorů. Jejich nevýhodou je ale velký nárazový proud při zapnutí.


Stínění vodičů
je kapitola sama pro sebe. Stíněné vodiče totiž podstatně zvyšují parazitní kapacitu spoje. Také je nutno přihlížet k délce stíněného vodiče.

Dalších pár zásad.


To je asi tak v krátkosti všechno. Pokud mne chce někdo doplnit, rád článek zveřejním. Také pokud budou dotazy, budu se snažit odpovědět.

Odkazy:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
V článku použity obrázky z publikací [1] a [4].
Amatérská technika velmi krátkých vln
Radiotechnická a elektroakustická příručka
Stínění
Elektromagnetická kompaktibilita
Příručka radiotechnické praxe

A. Rambousek
M. Baudyš a kol.
Ing. Bajer VUT Brno
Ing. Bajer VUT Brno
M. Havlíček a kol.

Naše vojsko 1961
ESČ 1949
internet
internet
Naše vojsko 1961