1003
SECAL
autor: Ladislav OK1UNL
(14.05.2019)


V mezinárodním letectví SELCAL nebo SelCal znamená "SELective CALling" tedy selektivní volání.
Tento systém, jehož počátky se datují do roku 1957 a dodnes je rozšířený zejména v krátkovlnných leteckých pásmech, kmitočtech podle úmluvy MWARA (viz.link 1,2,3), umožňuje personálu pozemního řízení letového provozu volat konkrétní posádky letadel.
Je nutné si uvědomit, že posádky letadel musí zvládnout řadu úkonů a rozhodně je stálý poslech šumu, nebo případné komunikace posádek jiných letadel unavuje a vyrušuje ze soustředění.
Systém SELCAL se využívá zejména v komunikaci s posádkami letadel v odlehlých oblastech nad oceány, kde není pokrytí radiolokačním polem.(mimo dosah radiolokátorů).
V těchto vzdálených oblastech se létá podle satelitní navigace (GPS, Glonass, Galileo...), posádky musí informovat pozemní stanice řízení let.provozu o svých pozicích
(přeletových bodech tzv.estimating points) a reagovat na pokyny pozemní kontroly. Je to nutné pro udržení rozestupů letadel v koridorech a letových hladinách.
Právě díky satelitní navigaci je dnes tento postup mnohem jednodušší. Před 20ti a více lety v době absence satelitní navigace prováděl navádění palubní navigátor, který musel pečlivě sledovat mapy, komunikovat s pozemní kontrolou a také informovat posádku, sledovat vlastní polohu a zakreslovat do map pozice a letové hladiny letadel v koridoru.
     
Samozřejmě "bohatší letecké společnosti" využívají satelitní spojení.   
 
Zařízení pro práci na KV se systémem SELCAL :

Po zaklíčování stanice (PTT) dojde během 2 sekund k vyslání skupiny dvou dvoutónů, které přes dekodér otevře squelch přijímače ma palubě letadla.
Každý tón se zobrazuje jako písmeno, tedy SELCAL je zobrazen jako 4 písmena. Např. AFRI, DRTF atd..
Tabulka písmen a jim přiřazených kmitočtů:

A     312.6 Hz
B     346.7 Hz
C     384.6 Hz
D     426.6 Hz
E     473.2 Hz
F     524.8 Hz
G     582.1 Hz
H     645.7 Hz
J     716.1 Hz
K     794.3 Hz
L     881.0 Hz
M     977.2 Hz
P     1083.9 Hz
Q     1202.3 Hz
R     1333.5 Hz
S     1479.1 Hz


Maximální počet kombinací 16ti tónového systému je 10 920 unikátních kombinací, což je pro světový provoz nedostačující a objevují se identické SELCAL kódy i pro dvě různá letadla.
Administrátor má snahu přidělovat identické SELCAL kódy letadlům z opačných zemských polokoulí.
Při prodeji letadla mezi leteckými společnostmi je SELCAL kód nepřenosný a může být znovu přidělen administrátorem.
Oficiální databáze přidělených SELCAL kódů není dostupná, avšak existuje solidní databáze "on line"
Např. MultiPSK má přímo virtuální tlačítko s linkem do "online" databáze. (viz. link 4)
Administraci provádí společnost ASRI (Aviation Spectrum Resources Inc.(viz.link 5)

Příjem a dekódování SELCAL v amatérských podmínkách:
RX (TRX) v módu USB a propojení se zvukovou kartou PC.
Sestava stejná jako pro DIGI provoz.
(T)RX Icom R-75, lze použít libovolný KV transceiver nebo komunikační přijímač s provozem USB.
Anténa: LW (G5RV,dipol pro ham pásma atd...)  

Programy:
Oba programy jsou placené a pokud to skutečně s monitoringem leteckého provozu myslíte vážně, tak si opatřete právě Plane Plotter.

Používané Kmitočty:
Dle úmluvy MWARA "Major World Air Route Area" což jsou kmitočty hlavních světových leteckých tras (koridorů) viz. link 1,2,3
Např. 3016 5649 5598 8906 13306 17946 kHz. Dobře je slyšitelná komunikace se stanicemi pozemního řízení v Shanwicku, Santa Maria, Gander...Příloha:
Aviation Spectrum Resources, Inc. Selective Calling (SELCAL) Users Guide
 
Link:
1/ http://www.hfunderground.com/wiki/MWARA
2/ http://wiki.radioreference.com/index.php/MWARA
3/ http://www.selcalweb.co.uk/faq.html
4/ http://www.airframes.org/
5/ http://www.asri.aero/