1008
STANAG 4285
autor: Ladislav OK1UNL
29.10.2014


Přibližně před 20. lety mnozí SWL postřehli útlum RTTY provozu 75Bd, zdvihem 850Hz s FSK klíčováním. (radioamatéři používají až na výjimky rychlost 45,45Bd a zdvih 170Hz). Velké množství těchto RTTY signálů bylo možné najít v námořních pásmech 2,4,6,8,12 a 16MHz. Většinou byl RTTY provoz nahrazen jiným 3kHz širokým kontinuálním signálem. Ukázku takového signálu si můžete poslechnout zde:


Tento druh provozu nese označení STANAG 4285. Je to standartizovaný komunikační protokol pro spojení na KV využívaný armádami NATO. Kompletní technický popis tohoto digitálního provozu lze najít na internetu přímo v originále. Původně dokonce s označením "NATO Restricted" což je jistý stupeň utajení./viz 1/.
Pro nás je dobré vědět, že se jedná o specifický druh PSK provozu, tedy klíčování fázovým posunem se základní modulační rychlostí 2400Bd.NF střední kmitočet je 1800Hz. Modulace může být 2,4 nebo 8PSK. Datový tok je rozložen do bloků s délkou 106,6ms. Datové bloky obsahují i synchronizační sekvence a kódovací sekvence které jsou použity současně pro dekódování a korekci chyb způsobených Dopplerovým posuvem. Šířka pásma je 300-3300Hz.

Přijímač
Komunikační přijímače mají výhodu, lze nezávisle na druhu provozu volit MF filtry.Případně libovolně nastavit šířku pásma u SDR. Radioamatérské transceivery jsou také použitelné. Přijímač musí být kmitočtově velmi stabilní.Jemné ladění je zapotřebí s krokem alespoň 10Hz.Používáme provoz USB a MF filtr 3kHz.

SW
Pro sledování provozu STANAG 4285 lze použít několika programů. Předpokládám, že Wavecom nebo Hoka jsou mimo naše možnosti.
a/ MultiPSK
b/ Sorcerer decoder
c/ Sigmira
d/ Wavecom
e/ Hoka
Pro vyzkoušení stačí MultiPSK v trialové verzi.

Moje nastavení nastavení:
Provoz STANAG 4285 bývá zpravidla kryptován,avšak francouzské námořnictvo (French Navy), případně portugalské a italské námořnictvo používají i otevřenou komunikaci. Zachycení zpráv modem STANAG 4285 je jedna věc, pro "čtení" je zapotřebí znát algoritmus kódování, zde nastupuje matematika a statistika. Vývoj digitálních provozů a kryptologie pokračuje. Státy NATO začínají používat i sofistikovanější datové módy, např. LINK 22, ale signály STANAG 4285 ještě dlouho nevymizí z éteru. Pokud máte potřebu získat aktuálně aktivní kmitočty, doporučuji pro vyhledávání internet, případně publikace z vydavatelství "Siebel verlag". Pokud budete mít štěstí a narazíte na ochotného vojáka, získáte i QSL /viz. 2/. Závěrem obrazovka se zachycenou stanicí French Navy  FUG8 QTH Saissac / QRG 8.453 kHz.

Odkazy:

1/http://www.n2ckh.com/MARS_ALE_FORUM/s4285.PDF
2/http://swldx.us/blog/?cat=156