1110 HamRacer for Kids 19.01.2020

HamRacer for Kids je deník který se používá pro práci s dětmi v OK1KEO. Petr OK1FIG doplnil speciální verzi pro děti do svého „dospělého“ deníku HamRacer. Poslední verze programu se dá stáhnout ze stránek [1]. Na stránkách jsou i názorná videa.

Nastavení verze pro děti je trochu ukryté. Při instalaci se program ptá, jestli povolit druhý jazyk. Pokud zaškrtneme povolení, aktivuje se HamRacer for Kids. Po instalaci se na displeji objeví dva zástupci. Jeden pro normální deník a druhý pro deník pro děti.

Když se do políčka Calsign zapíše prefix OK, OL nebo OM, změní se text nápovědy z angličtiny na češtinu. Pomocný text je velká pomoc, děti netápou, získají jistotu a po několika spojeních už ho ani nepotřebují.
Text pro děti je možné upravit. Stačí kliknout pravým tlačítkem na pravý panel a použít nabídku Upravit. Změny se uloží do souboru *.ini pro další spuštění.

Deník není dělaný jenom jako soliterní záležitost, ale jako ucelený systém. Jeho zatím dostupné části jsou uvedené také na stránkách [1].

Starší vnoučci (8 a 11) deník bez problémů používají a nejmladší (5), se sám chce učit číst aby také mohl vysílat jako starší bráchové.

Poznámky

Přílohy, literatura, odkazy

[1] HamRacer / OK1FIG [2] Stránky Petra OK1FIG