0501
UR5EQF Log - 2
autor: Vlasta OK1AK
28.02.2008


Pokračování popisu UR5EQF – spolupráce s MixW a DigiPan, tedy s nejvíce populárními programy. Program umí spolupráci i několika jinými programy, které jsem ale nevyzkoušel. Tuto možnost považuji za jednu z hlavních výhod UR5EQF. Spojení osvědčených programů pro digi módy s podstatně kvalitnějším logovacím programem je nesporně přínosné. Tato spolupráce je naprosto bezproblémová, pokud si ohlídáme aby nedošlo ke kolizi COM portu, pokud by byl aktivován v obou programech. Kdo nepoužívá žádný COM port pro ovládání transceiveru z programu, tento problém se ho netýká. Pro kooperaci UR5EQF s jiným programem musíme udělat následující kroky:
  1. aktivovat „Settings – External programs a dostanete tabulku „Path from external programs“obr.2), kde do jednotlivých řádků zapíšete cestu k umístění těchto programů na vašem disku. Dole na tabulce je malé okénko, kde si zatržením zajistíte automatické spuštění dále vybraného programu současně se spuštěním UR5EQF.
  2. aktivací „Settings – On start program execute“ dostanete tabulku, kde tečkou označíte s kterým programem chcete pracovat.
  3. na horní liště s ikonami aktivovat třetí zleva s názvem „Connect to external program“.
Ikonou napravo od ní se pak dle potřeby spojení přeruší. Dále již jsou oba programy propojeny a data se oboustranně přenáší z jednoho do druhého.Takže na příklad, když kliknete v přijímacím okně na značku stanice, přenese se do logovacího okna jak v MixW tak v UR5EQF. Zrovna tak, když kliknete na ikonu uložení QSO, uloží se v obou denících. Stejně tak pracuje spolupráce s DX Clusterem, který můžete mít aktivován v kterémkoliv z obou programů a data se rovněž přenáší. Na obr.3 je názorně vidět, že DX Cluster je aktivní v MixW a kliknutím na spot se objeví značka jak v logovacích oknech, tak na globusu v UR5EQF. Totéž funguje u ovládání transceiveru, ale pokud máte k dispozici pouze jeden COM port, potom musí být v UR5EQF zakázán program OmniRig a lze ovládat z MixW, nebo opačně v MixW zadat „Disable“ pro CAT i PTT a ovládat tcvr pomocí OmniRig.
Nahoře deník s programem MixW a dole s oblíbeným DigiPanem.