1112
RSI a OL - koncese
26.12.2009


V minulém díle jsem ve stručnosti nastínil vojenskou historii letecké stanice RSI-6. Nyní mohu díky Otovi OK1DOB napsat pokračování. Tentokrát o historii této stanice v amatérském provozu.
Všechno začalo v roce 1963 kdy se vyrojily první zprávy o tom, že budou povoleny koncese pro mládež od patnácti let. Od 1.ledna 1964 se toto stalo skutečností. Pro zajímavost uvedu stručný popis jak bylo možno tuto koncesi získat. Spousta věcí bude totiž už dnes nepochopitelná.

Žadatel musel mít: Oprávnění propůjčovalo spojovací oddělení SVAZARMU které mělo oprávnění od Ministerstva vnitra - Kontrolní služby radiokomunikační. Žádosti se zasílaly prostřednictvím Krajského kontrolního sboru (KKS) na ústřední výbor SVAZARMU. Pokud bylo povolení na stanici vyřízeno kladně, mohlo se pokračovat:
Nařízené písemnosti u stanice byly:
Vysílání bylo možné pouze:
Pro vysílání z přechodného stanoviště se muselo žádat a bylo povoleno opět až po oznámení stanicí OK1CRA. Také se předpokládalo, že o nový prefix OL bude velký zájem v zahraničí. Proto bylo předepsáno volat výzvu stylem: CQ OK, CQ OL, CQ OK / OL. Podle předpisů muselo být patrné, že se jedná o výzvu pouze pro československé stanice. V případě zavolání cizí stanicí bylo nařízeno na toto volání neodpovídat. Jediné co šlo podle předpisů vyslat cizí stanici bylo "PSE ONLY OK / OL" a okamžitě navázat výzvou pro československé stanice.

Ještě rozdělení OL značek podle krajů:
Když jsme dneska v povolovacích podmínkách tak ještě několik zpráviček z dobového tisku. První žádost byla na koncesi OL od Pavla Priora z Gottwaldova (Zlín). Při povolovacím řízení se ale zjistilo, že všichni přehlédli jeho věk. Pavlovi ještě nebylo patnáct let. Tak značku OL1AAA dostal Lubomír Valenta z kolektivky OK1KKD na Kladně. Bohužel toto jméno jsem už v callbooku nenašel. Ani při zadání značky OL1AAA na Google se nic neobjevilo.

Příště už přestavba RSI-6 na amatérskou stanici.