1113
RSI a OL - přestavba
26.12.2009Jak jsem již v minulém díle napsal, přestavba vlastně začala nákupem vysílače RSI na poukaz od Ústředního výboru SVAZARMU. Vysílač RSI se prodával v prodejně Radioamatér, Praha 2, Žitná ulice č. 7. Cena stanice včetně součástek potřebných k přestavbě byla 248.- Kčs. Celá přestavba byla podrobně popsána v časopise AMATÉRSKÉ RÁDIO ročník 1964 který vydával ústřední výbor Svazarmu ve vydavatelství Naše Vojsko. To je před 44 roky. Myslím, že důvodem bylo zamezit nežádoucím experimentům které by mohly vést ke zhoršení signálu. Blokové schema vyšlo v AR1/64 spolu s podmínkami a schematem vysílače. Snaha byla využít maxima původních součástek. Kompromis měl ale řadu necností. Signál nevynikal zrovna kvalitou.


Oscilátor byl v klasickém zapojení Clapp. Klíčoval se přímo zkratováním záporného předpětí první mřížky. V anodovém okruhu nebyl laděný obvod, ale jenom tlumivková vazba. Osazen byl elektronkou 6?6 (6F6) s anodovou ztrátou 10 W. Tou samou elektronkou byl osazen výkonový stupeň v klasickém zapojení. Anténní člen byl zapojen jako ? článek. Byla v něm laděna jenom cívka a tak se jeho kapacity musely pro příslušnou anténu zjistit zkusmo. ? článek byl proto napevno nastaven jenom na používanou anténu. Hodnoty uvedené ve schematu vyhovovaly pro anténu dlouhou asi dvanáct metrů. O slušné účinnosti této antény v pásmu 1,8 MHz tedy nešlo vůbec mluvit. Naštěstí délka antény předepsána nebyla.
Jednotlivé části stavby byly velice podrobně popsány. Nejdříve byl popsán napájecí zdroj, oscilátor, klíčovací obvod, zesilovač výkonu, anténní obvod a popis končil návodem na seřízení. U každé části bylo uvedeno montážní schema i případné potřebné pomůcky. Vůbec celý návod byl dělán skutečně pro patnáctileté děti.
provizorní VF sonda na zjištění oscilací

Pamatuji si jak si s rozzářenýma očima přinášeli první operátoři třídy OL do OK1KZD v Českomalínské ulici svoje stanice a upravovali si je. Těch "zkušených" řečí okolo. Věřím, že tolik radosti dnes neudělá nový počítač, jako tehdy stará vyřazená vojenská radiostanice upravená vlastníma rukama. I z řečí dnešních starých pánů je poznat notná dávka nostalgie při vzpomínce na jejich první vysílač. Myslím, že i dnes většina bývalých operátorů OL staví svoje QRP udělátka a zkouší co na nich dosáhnou jenom proto, že si svůj první vysílač postavila a zažila ten nádherný okamžik, kdy to skutečně vysílalo a udělalo se s tím spojení.
Na Dni spojovacího vojska jsem si totiž uvědomil, že dneska už neexistuje "pořádné" rádio. Všechno jsou to jenom převlečené počítače které se jako rádio jenom tváří. A takovou potvoru si doma nepostavíte natož aby jste jí rozchodili. Ten pocit, že přijímáte nebo vysíláte na něco vlastnoručně postaveného je skutečně nádherný a každému bych ho přál prožít. Třeba i s něčím tak nedůstojným Velkého Operátora jako je použití přímozesilujícího přijímače.

A ještě jeden obrázek upraveného RSI. Zachytil jsem ho na dražebním systému AUKRO tři minuty před ukončením aukce. Rychle stáhnout a uložit. Když jsem se vrátil bylo už RSI pryč. Tak ani nevím kdo je autor  a komu mám poděkovat. Jsem ale velice rád, že fotografii mám.


Jak jsem se později dozvěděl, autorem fotografie je OK1AXA a tento vysílač byl některého OL z kolektivní stanice OK1KPU.

Odkazy
Schemata a obrázky jsou použité z časopisu ústředního výboru Svazarmu Amatérské rádio ročník 1964