0908 Výpočet dolnofrekvenční propusti 20.12.2009

 
schema číslo  
kmitočet f c [MHz]
zatěžovací odpor R z [Ω]
   
zvolené schema číslo  
indukčnost L k [µH]
kapacita C k [pF]

kondenzátor C 1 [pF]
tolerance +/- 10% C 1 [pF]

kondenzátor C 2 [pF]
tolerance +/- 10% C 2 [pF]

cívka L 1 [µH]
tolerance +/- 10% L 1 [µH]

cívka L 2 [µH]
tolerance +/- 10% L 2 [µH]
 
  1. Bod zlomu pro kmitočet fc je -3 dB.
  2. Maximální útlum je při fn = 1,25 fc.
  3. Tolerance hodnot je maximálně 10%.
  4. Je nutné používat desetinou tečku . Při čárce dává program chybné výsledky!

Přílohy, literatura, odkazy

[1] Amatérská radiotechnika a elektronika II. díl - Pasívní součásti/Dr. Ing. j. Daneš/Naše vojsko 1986