Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
ADTRX-9 4. Detektor OK1CJB 17.08.2014  


Jak jsem již uvedl, je k detekci použité zapojení známé jako Tayloe detektor. Je dnes prakticky pro svoje přednosti standardně využívané. Cituji výhody uvedené v [1]:

  • dvojnásobná úroveň signálu, tj. 6dB zisk bez přídavného šumu (diodové mixery mají ztráty cca 7 dB, toto řešení pouze 1 dB)
  • dvojnásobek vzorků během periody, vzorkovací šířka pásma dosahuje až k Nyquistově frekvenci
  • snížení počtu zrcadel snižuje nároky na následné ztrátové filtry a snižuje další ztráty v signálové cestě
  • Tayloe detektor v základním pásmu rovněž pracuje jako velmi kvalitní filtr (s R=50Ω a C= 270nF je šířka pásma 5895 Hz a Q=2375).

Konec citace. Použité provedení je proti známým konstrukcím přijímačů od Tasy YU1LM komplikovanější. Můžou za to obvody pro vyvážení předpětí na výstupech z detektoru. Další netradiční řešení je použití dvou obvodů 74HC4053 paralelně. Tím se sníží výstupní odpor a zlepší linearita detektoru. Jak je uvedené v návodu, je možné pečlivým nastavením u tohoto řešení nastavit potlačení nosné o více než 60 dB.

Osazení detektoru

Tady budeme postupovat trochu odlišně od originální dokumentace. Obvody vstupu osadíme kompletně, to znamená R19, R20, tlumivku L7, kondenzátor C86 a propojku J21-J22. Na výstupu pouze odpory R24 až R27. Možná by bylo dobré si přečíst článek SDR pro laiky a občerstvit si funkci demodulátoru.

8-130 dem0
*


 
Kondenzátory C42 až C45 musí být kvalitní. Z nich se totiž snímá vzorek signálu. Předepsané je fóliové provedení. I když máte něco v šupleti, je nejlepší koupit nové. Pokud jsou nalepené na pásku, máte téměř stoprocentní jistotu, že budou z jednoho "vrhu" a rozdíl jejich kapacit bude minimální. To samé platí i o odporech R24 - R27. Na těchto RC členech se tvoří vzorky signálu pro další zpracování. Jejich kvalita se velkou mírou podílí na kvalitě dalšího zpracování signálu a výsledku celé práce.


Nyní si můžeme pomocí multimetru otestovat funkci obvodu 74HC4053. Napětí na pinech se změní v závislosti na vstupním průběhu a úhlu sepnutí obvodu. Je velice dobré si nyní spájet dva obvody 74HC4053 paralelně a otestovat si jejich funkci. U mne první pájení obvody nepřežily.

pin č. nornální stav připojeno na vstup
pin 9 pin 10
[ - ] [ V ] [ V ] [ V ]
1 2,4 3,8 4,1
2 2,4 1,4 0,6
3 2,4 4,1 1,4
5 2,4 0,6 3,8


Připojeno na vstup, znamená připojení signálů z R16 a R17 do bodu ve schematu označeném HF in BP/LP. V tabulce jsou hodnoty naměřené s dvěma obvody spojenými paralelně. Odchylky v řádech setin Voltu nejsou podstatné, jedná se určitě o chybu měření. Odběr ze zdroje je v této fázi asi 50mA.
Nyní můžeme doplnit součástky uvedené ve schematu nahoře. Osadíme také relé REL3 a REL4 včetně blokovacích kondenzátorů, ochranných diod a jumprů J3, J4. Pokud někdo staví pouze přijímač, relé ani jejich příslušenství neosazuje. Místo klidových kontaktů zapájí propojky. Pozdější rozšíření o vysílací část je pochopitelně možné.

Po osazení součástek se změní i vlivem kapacity kondenzátorů C42 až C45 i napětí na pinech IK6 (74HC4053).

pin č. nornální stav vstup + pin 9
[ - ] [ V ] [ V ]
1 2,4 2,9
2 2,4 2,0
3 2,4 3,9
5 2,4 1,0


Vyjmeme integrovaný obvod z patice a součástky na desce dokompletujeme. Nastavujeme už podle originálního manuálu. Tím máme tuto část zkontrolovanou a nastavenou.

8-130 dem1

Po zapojení všech součástek a nastavení trimrů RT3 a RT4 podle manuálu se změnila napětí při testu na pinech podle následující tabulky. Odběr se zvedl na cca 60mA.


pin č. nornální stav vstup + pin 9
[ - ] [ V ] [ V ]
1 2,4 2,59
2 2,4 1,86
3 2,4 3,52
5 2,4 0,97


◄ Zpět oscilátory © YU1LM, OK1UNL, OK1CJB