Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
ADTRX-9 6. Dolní propusti OK1CJB 26.08.2014  

Tady se projeví výběr pásem, který jsme udělali na začátku. Musíme se řídit pravidlem, že vyšší pásmo bude vždy připojováno klidovými kontakty relé. Vyplývá to z koncepce propustí zařazených před anténní konektor, kde je propust nižšího pásma překlenutá pomocí klidových kontaktů relé REL8. Oboje propusti slouží jak při příjmu, tak při vysílání. Propusti budiče i koncového stupně jsou řešené jako pásmové.

Dolní propusti budiče

8-150 filtrRX

Tyto filtry byly navržené pro indukčnosti z axiálních tlumivek. Tlumivka 0.47uH jde bez problémů získat. Horší je to s tlumivkou 0,82uH. Našel jsem jí na eBAY, ale cena byla nepřijatelná. Vzhledem k mým zkušenostem při použití tlumivek v laděných obvodech jsem toto řešení zavrhnul a potřebné indukčnosti jsem si navinul.
V tomto schema na rozdíl od originálu nejsou uvedené kondenzátory které se neosazují. Jsou to C88, C91, C93, C95, C97 (na desce označený jako C1097) a C101. Na desce je s nimi ale počítáno a místo nich je třeba osadit šest propojek.

Výroba indukčností


8-150 RingCore

Potřebné indukčnosti jsou poměrně malé a tak volba padla na toroid T6 z materiálu N02. Ten vyráběl Pramet Šumperk a stále je dostupný. Materiál N02 je prakticky do kmitočtu 50MHz kmitočtově nezávislý a tak můžeme indukčnosti měřit na běžném LC metru. Po dosazení parametrů pro cívky L13 až L15 do programu mini Ring Core Calculator vyjde počet závitů 13, potřebná délka drátu na vinutí 11cm, maximální ø drátu 0,77mm. Za závit se považuje provlečení vodiče středem toroidu. Na vinutí použijeme ale slabší drát, stisknutím závitů budeme totiž dostavovat jemně indukčnost cívky na toroidu. Já jsem použil drát CuL 0,5. Nastavené vinutí na potřebnou indukčnost je třeba mechanicky zajistit. To dělám fixačním lakem. Jeho výroba je velice jednoduchá. V toluenu rozpustím obyčejný bílý polystyrén. Pro začátek stačí na rozpuštění asi 1cm3 toluenu. Lak by měl mít konzistenci řídkého medu. Do něj se celá cívka ponoří a nechá vyschnout. Indukčnost cívky se nezmění. Vývody cívky pocínujeme na kousku Novoduru pistolovou páječkou. Ke spolehlivému pocínování je potřeba o něco vyšší teplota než má mikropáječka. Cívky L10 až L12 (0,47uH) mají na stejném toroidu 10 závitů drátem CuL 0,5.
8-150 toroidT68-150 filtry8-150 DET
Měření dolních propustí budiče (LP/BP filters) jsem provedl tak, že jsem na koaxiální kabel připájel piny odstřižené z IO a ty jsem zasunul do patice IK6 (74HC4053). Plášť kabelu do pinu 8 a jeho střed do pinu č.4. Přemostil jsem část mezi C121 a C126. Žádné souřástky výstupního filtru nebyly osazené. Měřil jsem tedy obvod včetně kondenzátoru C85 a tlumivky L7. TRX byl pod napětím. Sejmutý průběh dolní propusti pro pásmo 7 a 10 MHz byl podle očekávání. Útlumový článek posune celou charakteristiku o -15dB níž. I průběh dolní propusti pro pásmo 14 a 18 MHz je odpovídající.

Výstupní propusti


8-150 filtrPA
Opět si v programu mini Ring Core Calculator zjistíme potřebný počet závitů. Závity nezajišťujeme žádným lakem. Jejich stlačováním budeme měnit indukčnost při seřízení koncového stupně.

pozice pásmo indukčnost materiál počet závitů vodič
[ - ] [ MHz ] [ nH ] AMIDON výpočet skutečnost [ - ]
L18 14 + 18 325 T50-6 9 8 CuL 0,65
L19 14 + 18 470 T50-6 11 10 CuL 0,65
L20 7 + 10 900 T50-2 14 13 CuL 0,65
L21 7 + 10 760 T50-2 12 11 CuL 0,65

I když zatím tyto propusti nejsou potřeba, osadíme je. Tak bude hotová celé propojení přijímače až k anténnímu konektoru a apři zkouškách se nemusíme zdržovat pájením provizorních vodičů na desku. Pro informaci je tady samostatně změřená dolní propust PA pro pásmo 7 a 10 MHz i pro pro pásmo 14 a 18 MHz .

Útlumový článek -15dB


8-150 attenuator
Pro lepší orientaci je attenuátor zakreslený v řetězci signálové cesty přijímače. Je to jednoduchá věc a není třeba žádný komentář. Propustná pásma obou filtrů zařazených za sebou tak, jak je to při příjmu jsou znázorněná na grafech pro pásmo 7 a 10 MHz i pro pro pásmo 14 a 18 MHz. Všechny křivky byly snímány pomocí volby měření útlumu přenosu s analyzárorem miniVNA.
Na výstupní propusti nezbylo mnoho místa. Mezi cívku a zadní panel zasunu pro jistotu jako izolaci kus plastové fólie. V pravo nahoře přepínač lokální - externí oscilátor.


◄ přijímač © YU1LM, OK1UNL, OK1CJB