Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
ADTRX-9 8. Pomocné obvody vysílače OK1CJB 28.08.2014  


Abych si udělal místo, odpojil a odmontoval jsem z desky provizorní čelní panel. Jumprem jsem připojil oscilátor na 14 MHz, napájení opět propojil přímo bez vypínače. Tak lze bez attenuátoru provozovat ADTRX-9 v pásmu 14 MHz. Pokud bychom attenuátor potřebovali, můžeme zapojit cívku relé REL7 přímo na 12V. A pustil jsem se do druhé části stavby transceiveru. Nejdřív zapojíme pomocné obvody vysílače.

Ovládání relé

8-170 VTX VRX

Relé pro přepínání příjem/vysílání jsou ovládány napětím na pinu RTS z COM portu. Ve schematu je nakreslený tranzistor TR7 označený jako OPTIONAL. Nikde jsem nenašel místo kde by bylo napětí +VRX potřeba. Proto jsem ho využil ke spínání dvoubarevné LED na čelním panelu. Bohužel se to neobejde bez úpravy:

  1. Oddělíme řezem spoj k bázi tranzistoru TR7, jak je naznačené na obrázku.
  2. Mezi bázi TR7 a kolektor TR3 zapojíme odpor 2k2.
  3. Napájení odporu R73 přepojíme do nepoužitého otvoru na spoji emitoru TR7.

Celý obvod přezkoušíme přiložením napětí +5V na anodu diody D13. Bez problémů jsem použil tranzistory Tesla KC238 místo předepsaných.
Úprava pro dvoubarevnouC79LED je ale asi úplná blbost, kterou se asi nevyplatí dělat. Lepší asi bude vůbec neosazovat tranzistor TR7, a kondenzátor C79.

8-170 zmenaVRX

Klíčování a CW monitor

8-170 monitor
Klíčování
Tento obvod je napájený ze sériového portu. Funkci nejlépe přiblíží následující tabulka.

COM PORT napětí - zaklíčováno Funkce
pin ne počítačem PTT (K1)
[ - ] [ V ] [ V ] [ V ]
3 TXD -6 -6 -6 napájení -U
4 DTR +6 +6 +6 napájení +U
5 GND 0 0 0 GND
6 DSR -3,2 -3,2 +5 PTT (K1)
7 RTS -6 +6 -6 klíčování z COM

Jak je vidět z tabulky, nefunguje mi klíčování z konektoru K1 - PTT. Pro tuto chvíli to neřeším, problém bude v nastavení programu. O tom ale až později. V tuto chvíli je pro mne důležité klíčování z počítače (PSK).


CW monitor
8-170 CWmonitor-oscskop

CW monitor je nízkofrekvenční oscilátor který použijeme při vysílání telegrafie pro odposlech vlastního klíčování. Je to jednoduchý NF oscilátor, který kmitá na frekvenci 800 Hz. Kmitočet se může mírně lišit podle tolerance součástek. V mém případě to bylo 756 Hz. Protože nemá obdélníkový průběh, je jeho zvuk poměrně příjemný. Na výstupu, konektor J8, je napětí špička - špička Upp = 9V. Tento konektor se později připojí na NF výstup TRX.

Kontrola:    
1 . Propojíme špičky konektoru J14.
2 . Po zapnutí se nesmí odběr zvýšit.
3 . Katodu diody D10 spojíme se zemí, odběr se zvýší asi o 2mA.
4 . Na výstupu, konektor J8 naměříme multimetrem asi 0,5V~. Nesmíme mít ovšem multimetr kde je nejnižší střídaný rozsah 100V. Ten je k ničemu.
5 . Sluchátky (zesilovačem) zkontrolujeme na konektoru J8 tón.
6 . Po odpojení katody D10 musí klesnout odběr na původní hodnotu, tón zmizí.

Mikrofonní zesilovač

8-170 mic
Mikrofonní zesilovač je v klasickém zapojení. Jumperem J10 připojíme napětí pro napájení elektretového mikrofonu. Výstup zesilovače je přivedený na pracovní kontakty relé. Při příjmu jsou přes klidové kontakty připojené do zvukové karty výstupy I a Q z přijímače. Při vysílání fone je na vstup line-in přivedený zesílený signál mikrofonu.
Malá odchylka od schematu. Předepsaná je Zenerova dioda 5V6. Tu jsem neměl. Bez nejmenších problémů jsem použil diodu 5V1. Proto jsem naměřil na diodě D8 napětí 5,15V, odběr této části je 7mA. Relé je přes J11.3 spojené s pinem J12.3 na napětí +VTX.

Kontrola:    
1 . Po proměření spojů ohmmetrem osadíme tranzistor TR8 (BC546).
2 . Odběr by se po osazení tranzistoru neměl změnit.
3 . Přivedeme napětí na cívku relé REL1, relé sepne.
4 . Pomocí sledovače signálu nebo zesilovače zkontrolujeme signál z mikrofonu na výstupu (konektor line-in).

Pokud nemáme ani sledovač signálu, ani dostupný zesilovač, pomůžeme si jednoduchým způsobem. Při sepnutém relé REL1 a zapnutém napájení, výstup line-in (K4) propojíme se vstupem line-in počítače. Elektretový mikrofon máme zapojený ve vstupu MIC (K5) Jumper J10 je propojený.
S takto připraveným mikrofonním zesilovačem otevřeme Skype. V jeho menu "nastavení zvuku" uvidíme úroveň výstupu z našeho mikrofonního zesilovače. Vhodné je uskutečnit i zkušební hovor.


8-170 MICtest

Pokud si budeme mikrofon pro tento TRX vyrábět, s výhodou můžeme propojit dva neoznačené body na desce a volný kontakt na konektoru K5 (MIC) použít ke klíčování.

8-170 PTT◄ dokončení RX © YU1LM, OK1UNL, OK1CJB