Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
ADTRX-9 9. Modulace OK1CJB 28.08.2014  

8-180 TX schema
Poznámka: na originálním schematu jsou přehozené vstupy u IK8 (LF347A a LF347D).

Nastavení

8-180 OZ 8-7Přes konektor Jack 3,5 u kterého jsme spojili vývody L a R připojíme zdroj NF signálu. K tomu je nutné přivést na cívku relé REL2 napětí +12V. Propojené vývody nám zajistí stejnou úroveň NF signálu. S výhodou můžeme použít nějaký program pro NF generátor v našem PC. Logicky odvodíme, že by napětí na výstupu operačního zesilovače IK8 (LF347), pin 8 a 7 měla být se stejným napětím. Je to tedy obdoba nastavení IK7 (NE5532). Protože jsou obě napětí se shodnou fází můžeme změřit multimetrem rozdíl střídavého napětí mezi pinem 7 a 8. Trimrem RT1 nastavíme nulové napětí mezi oběma piny. Tak je nastavování snažší a přesnější. Nastavoval jsem při kmitočtu asi 1 kHz. mém případě se po tomto nastavení přesně rovnal odpor mezi piny 6 a 7 IK8 s odporem mezi jeho piny 8 a 9. Měřené pochopitelně s vyjmutým IK8.
Musíme mít ale slušný multimetr. Takový, který má nejmenší střídavý rozsah 200V je nám na nic. U napětí 10V≈ je jeho chyba -79% a při 1V≈ ukazuje nulu. Níž už nereaguje. I asi nejlevnější typ - DT9205A má minimální střídavý rozsah 200mV.
Pokud se podíváme na schema přijímací a vysílací cesty, určitě nás napadne, že pokud necháme bez napětí cívky relé REL 5, 6, 7, 8 a na +12V připojíme pro vysílání cívky relé REL2, REL3 a REL4, obejdeme se bez propojek. Cesta z modulátoru je propojená pro kmitočty omezené horními propustmi pro pásmo 14 a 18 MHz až k anténnímu konektoru.

8-150 attenuator

Teď ještě kontrola potlačení zrcadlových kmitočtů. Abych nemusel moc improvizovat, vyrobil jsem si atenuator. Ten jsem zapojil mezi anténní konektor ADTRX-9 a anténní konektor FT-817. Vhodný útlum byl -55dB. Modulaci zajistil program SweepGen na desktopu a indikaci program MMVARI na EeePc. Rozsah znázornění spektra byl nastaven na 0 až -100 dB.

8-180 sch test

Nastavení mi připomnínalo spíš čarování. Velice záleželo na úrovni vstupního signálu do zvukové karty EeePc. Nastavil jsem úroveň tak, aby byly zřetelné zrcadlové kmitočty. Bohužel se s nastavením trimru TR1 ve zpětné vazbě nic neměnilo.
8-180 prubeh2

Zato se velice změnilo zobrazení při snížení úrovně NF signálu do zvukové karty EeePc. Vysvětluji si to tím, že při silném signálu byla úroveň nosné oříznutá, buď zvukovou kartou nebo programem MMVARI. Zrcadlové kmitočty ale ještě nedosáhly úroveň limitace.

8-180 prubeh1

Po snížení úrovně NF signálu se zřejmě objevil správný poměr mezi nosnou a zrcadlovými kmitočty. Protože ani teď nešlo trimrem nic nastavit, rezignoval jsem na nastavování podle VF spektra a znovu jsem nastavil mezi piny 7 a 8 IK8 nulové napětí. To považuji za dostatečné.
Jenom pro ilustraci připomínám, že rastr spektra v MMVARI je nastavený na -100 dB. Rozteč mezi vodorovnýmí čárami stupnice spektra je tedy -20 dB. Vrchní průběh ukazuje rozdíl mezi nosnou a postranními pásmy -40 dB, u spodního grafu je to téměř -60 dB. Jisté je, že tímto způsobem se nedá exaktně měřit potlačení v dB. Jako porovnání úrovní to myslím v amatérské práci vyhovuje.


◄ pomocné obvody vysílače © YU1LM, OK1UNL, OK1CJB