Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
ADTRX-9 14. Zvuková karta OK1CJB 25.09.2014  

Předčasně jsem si liboval, jak krásně mi funguje zvuková karta. Ale od začátku. Po připojení přípravku byl tak silný signál do vstupu Line-in, že se objevilo zrcadlo stejně velké jako přijímaný signál. U obou signálů docházelo k limitaci i při nastavení vstupu zvukové karty na minimum. Proto jsem na výstup přípravku připájel stereo potenciometr 2x 50k/N. Nad jeho hodnotou a průběhem jsem moc nepřemýšlel, byl jediný, který jsem měl po ruce.
To by ale asi nebylo nejlepší ověření. Normálně mám totiž nastavený tento vstup na hodnotu 50%. Tak ani při největším buzení vstupu při digimódech nedojde k přemodulování. Nastavil jsem tedy zpátky ukazatel na 50%, vytáhl generátor , nastavil obdélníkový průběh, zapojil atenuátor a vyrobil jednoduchý fázovací článek. Ten který je u generátoru s 555. Při vzorkovacím kmitočtu 48 kHz bylo všechno dokonce lepší než jsem čekal. Téměř neznatelné zrcadlo je na pozici -15 kHz.
Přepnul jsem na vzorkovací kmitočet 96 kHz a začal jsem se divit. Ostatně posuďte sami. Objevily se další signály na kmitočtu ± 45 kHz. Jejich původ mi byl nejasný. Zavolal jsem Vladimírovi OK1UNL, který je prostředníkem mezi námi a Tasou YU1LM. Ten nám obratem odpověděl a uvedl příčinu.
Jeho volně přeložená odpověď je zde:
Vše je vztaženo k ovladačům (driveru) zvukové karty, v tomto případě jsou ovládače typu MME (Windows MultiMedia Extensions pro OS Win XP a vyšší). Musíte si uvědomit, že zde pracují vždy v 16ti bitovém režimu. Je nutné používat originál ovládače (drivery) vytvořené výrobcem pro danou kartu. Jiné, v tomto případě univerzální ovladače od Microsoftu jsou vždy problematické!
Sám mám problém s kartou EMU – 202 a OS Win7! Nejlepším řešením je použití ASIO ovládačů (driverů). Audio Stream Input/Output (ASIO) je protokol ovládače pro digitální audio s nízkou latencí – zpožděním a vysoce kvalitním propojením softwarové aplikace a PC zvukové karty.
Zde jsou nezbytně nutné jisté znalosti pro správné nastavení, ale toto řešení nabízí nejlepší výsledky v 80% případů. Některé karty mají své vlastní ASIO ovládače. Pozor! Nezaměňovat s ovládači ASIO4L!!!  Tolik Tasa  YU1LM/QRP.


Dál Ladislav OK1UNL dodává: Nedá mě to, abych se nepodíval ještě jednou do manuálu od Martina IW3AUT, kde na str. 15 uvádí:
Doporučuji instalovat a používat ovládače – drivery zvukové karty od výrobce - fi. Creative Labs pro OS MS Windows které dosahují nejlepších výsledků. Originální ovládače dovolují použití virtuálního audio zařízení. X-Fi Surr 5.1 Pro What U Hear, utilitka je velmi dobře použitelná s programy pro DIGI ( MultiPSK, MixW, MTTY......) nahrazuje VAC (Virtual Audio Cable) pro propojení audio signálu z výstupu PC zvukové karty do vstupu jiného programu (pro DIGI).

Stáhnul jsem si originální ovladač ze stránek http://support.creative.com  a nainstaloval. Jde to velice snadno. Na stažený program dvakrát kliknete levým uchem myši a instalace se rozeběhne. Zvuková karta začne pracovat v 24. bitovém režimu a průběh je teď k mé spokojenosti.
Pokud při zkoušce nedocílíte takového potlačení zrcadla, ujistěte se, že signál do zvukové karty má odpovídající úroveň. To znamená takovou, při které není signál omezený zvukovou kartou. Moje zvuková karta je Creative Sound Blaster X-Fi Surroud 5.1 Pro, upravená podle Martina IW3AUT. Do karty jsem ale zabudoval místo klasických elektrolytů tantalové kondenzátory.

◄  programy © YU1LM, OK1UNL, OK1CJB mikrofon ►