Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
01610 titul

Dostaly se mi do rukou svázané časopisy RADIO TELEGRAFIE A TELEFONIE z roku 1923. Obsahují velice zajímavé články. Uvažoval jsem jak uvedené dobové materiály zpracovat. Rozpětí bylo veliké. Od oskenování kompletního obsahu, až po prezentaci několika zajímavostí. Nakonec jsem usoudil. že bude nejlepší zpracovat vždy jedno téma.
První je článek Dr. Fr. Rause Vývoj radiotelegrafie a radiotelefonie. Vyšel v publikaci RADIO TELEGRAFIE A TELEFONIE před prázdninami v roce 1923. Bylo to vlastně nulté číslo stejnojmenného časopisu. Ten začal vycházet zřejmě po prázdninách tohoto roku. Bohužel není nikde v tiráži datum vydání. Ale na titulní stránce prvního čísla píše:

Mezi abonenty, kteří nejdéle do 4. prosince 1923 zašlou předplatné 50Kč na celý ročník, bude uspořádáno za úředního dozoru slosování a vylosovaný — bude-li vyhovovati podmínkám , stanoveným vládou pro udělování koncesí na radiostanice — obdrží zdarma kompletní čtyřlampovou přijímací radiostanici a předplatní lístek na koncerty a zprávy, vysílané společností „Radiojournal".

Proč odvolávka na podmínky stanovené vládou? V té době totiž nebyly udělovaná žádná povolení pro radioamatéry. Cituji:
Kdo tedy dnes si zřizuje tajně radioamatérskou stanici, dopouští se přečinu § 18. zákona o telegrafech z 23. března 1923 a může být trestán tuhým vězením od 6. měsíců do jednoho roku. Telegrafní zařízení propadají ve prospěch státu.

To se ale v průběhu roku 1923 změní. V návrhu připravovaných směrnic se uvažuje:
Radioamatér musí si podati žádost o povolení; musí být občanem Československé republiky; musí mít bydliště v republice Československé, musí být spolehlivý; musí si součástky radiotelefonního zařízení opatřiti v tuzemsku a musí platiti menší roční poplatek, z něhož část připadne broadcastingové společnosti. Pro studenstvo budou stanoveny zvláštní výhody.

Z toho vyplývá, že se za radioamatéra považuje ten, kdo si sám postaví přijímač pro poslech rozhlasových stanic. O amatérském vysílání zatím ještě nikdo ve státních úřadech ani neuvažuje.

Teprve za rok, 1. prosince 1924, se rozeběhne švédská stanice SAQ Grimeton s Alexandersonovým generátorem poháněným dvoufázovým motorem s výkonem 370kW - 711,3 ot/min. Celé soustrojí váží 50tun. Výkon do antény je 70 až 80 kW, efektivní vyzářený výkon je asi 8kW.

01610 SAQ
Foto a údaje z http://alexander.n.se/?lang=en