Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
 
Nebezpečná kombinace ochran
OK1CJB
16.11.2015
01320
 

Nedá mi to a musím reagovat na článek Josefa OK1AV CAT – s galvanickým oddělením pro FT 817. Článek je určitě zajímavý, neřeší problém ale jen jeho následek. V e/m který jsem s článkem dostal je uvedené:

V příloze posílám k publikaci pro radioamatérskou obec mnou realizovaný izolovaný CAT interface pro moji FT-817. Určitě to bude řadu radiomatérů zajímat. Realizoval jsem jej poté, co mi "odešel" neizolovaný USB/RS232 CAT při jeho připojení na malý notebook s externím HP monitorem (TN-S třívodičová soustava). I když jsem propojil všechny země, bludné proudy si vybraly cestu právě přes ten neizolovaný CAT a izolovaný notebook.K čemu asi došlo? Nevím jak byla uzemnění propojená a jaká byla impedance smyček. Myslím, že pokud by byla uzemnění řádně propojená, nemohlo by k poškození CAT dojít. V každém případě by to chtělo revizi elektrické instalace. Mám jediné vysvětlení, Josef svojí FT 817 provozoval zřejmě podle tohoto obrázku:

FT 817, CAT a notebook tvořily jednu soustavu typu TT(DC). Tato soustava byla bez problému provozovaná. Napájení bylo z oddělených zdrojů. Je jedno, jestli to byly baterie, nebo zdroje s galvanicky odděleným výstupem. Čertovo kopyto by bylo v tom, kdyby v dosahu této soustavy byl předmět soustavy TN-C nebo TN-S s použitým ochraným vodičem PEN nebo PE. Potom by mezi soustavami mohla vznilnout nebezpečné dotykové napětí. Z toho důvodu je tato kombinace v přímo zakázaná normou.


Po připojení monitoru doško k propojení obou soustav a vyrovnávací proud (nikoliv bludný, to je jiná kategorie) poškodil CAT. Byla to v podstatě šťastná náhoda, protože odešla ta relativně nejlevnější část. Klidně mohl odejít notebook nebo transceiver. To by byla trochu dražší legrace. Nehledě k tomu, že mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.


Jaká je tedy správná kombinace? Uzemnění propojit s ochraným vodičem přes tlumivku. Tlumivka ale musí být dimenzovaná na příslušný zkratový proud a nesmí zvyšovat impedanci smyčky. To je jedna z nevýhod antén LW, které bez řádného uzemění špatně pracují. Uzemnění je součástí VF obvodu.


Je proto výhodné používat antény, které ke své funkci uzemnění nepotřebují, např. dipóly. Potom stačí uzemnění pouze propojit, nebo raději použít k ochraně před nebezpečným dotykem nulování. Pokud byste měli obavy z TVI, stačí vložit tlumivku mezi uzemnění transceiveru a ochraný vodič. To jsou ty toroidy s několika závity vodiče s žlutozelenou bužírkou, které můžeme občas vidět v různých zařízeních.


Pokud je můj předpoklad správný, použitím CAT s galvanickým oddělením se vytvořila ukázková zakázaná kombinace zemnění a nulování. Touto kombinací se vytváří téměř ideální stav pro úraz elektrickým proudem. Dotykové mezi zařízeními na připojenými na vstup a výstup CAT při přechodových jevech na síti (zkraty, úder blesku atd.) může dosáhnout až několika set Voltů. Nejde tu jen o přechodové jevy. Musí se počítat i s možností zavlečeného napětí.