Radioamatérský občasník
cz OK1KMR & OK1CJB Jaroslav Janata Czech Republic QTH: Říčany Loc: JN79hx EPC: #1217 mail@ok1cjb.cz SWL: OK1-15 512 cz
Sekvencer a ovládání z TRX
OK1CJB
01.09.2016
08523
 

Na vstupu jsem použil ruské koaxiální REV-16 , anténní relé je REV-14. S přeslechy jsem se netrápil, protože nechci použít žádný předzesilovač. Pro 10m RG213 na portejblu ho považuji za zbytečnost. Obě relé jsou na jmenovité napětí 27V +7/-5 %. Relé jsou při příjmu sepnutá a při vysílání odpadají. Tím je zaručené, že při eventuální poruše nebude koncový stupeň při vysílání bez zátěže. I když jsou relé zapojená na 24V (-11% Un), cívky relé hřejí. Proto je do obvodu cívek zařazený omezující odpor. Použitím startovacích kondenzátorů se nijak neprodlužují spínací časy relé. Podle katalogu je přídržný proud 65mA u REV-16 a 12mA u REV-14.
Další věc, která mne zajímala byly spínací a rozpínací časy relé. U REV-16 naměřil Standa OK1HCD [2] čas přítah/odpad 9,6/8ms, u REV-14 8,8/7,2ms. Katalog udává maximální čas na sepnutí 30ms, 3ms na uklidnění vibrací kontaktu po sepnutí. Na rozepnutí udává čas také 30ms a 15ms na uklidnění kontaktů.

SEKVENCER

08523 sch sekv

Popis funkce.

  • Pokud se svorka PTT+ (PAD16) spojí se zemí, otevře se Q4 a začnou se nabíjet kondenzátory C10 a C13. C10 se nabíjí přes odpor 100k (R10), C13 přes 22Ω (R12). Proto se dříve otevře tranzistor Q3, uzavře se Q2, odpojí se anténní relé, ty odpadnou a je připravená vysílací cesta. Se zpožděním se po nabití kondenzátoru C10 otevře tranzistor Q1, uzemní svorky fan, ALC (PAD17, PAD18). Tím se spustí klíčovací relé a ventilátory chlazení PA.
  • Při odpojení svorky PTT+ (PAD16) se uzavře tranzistor Q4, kondenzátor C10 se prakticky okamžitě vybije přes diodu D10, odpadá klíčovací relé a odpojí se ventilátory PA. S prodlevou se přes R13 vybije kondenzátor C13, uzavře se tranzistor Q3, otevře se Q2, sepnou anténní relé a je přpravená přijímací cesta.
  • Odpor R10 bude asi třeba nastavit individuálně. Pro zpoždění 220ms jsem musel změnit jeho hodnotu na 36k.

Ze začátku jsem chtěl úpro řízení PA použít ARDUINO. Nakonec jsem ale zvolil zapojení s napěťovou úrovní 12V. To mi připadlo podstatně bezpečnější. Zvolil jsem modifiaci sekvenceru ze stránek OK1KVK. Na nových stránkách ho už nenajdete. Je ale stále v archivu. Ten ale není není z nových stránek OK1KVK přístupný.Stejně jako u originálu jsem bohatě předimenzoval výstupní tranzistory IRF1010. Mají povolené napětí 60V a pulzní proud 330A. Jejich zničení i v polních podmínkách je velice nepravděpodobné.

Ovládání

08523 sch TRX-acc
PA je nutné ovládat nejen z mého IC706MKII, ale i z klubového IC725H, eventuálně v budoucnu i z dalšího transceiveru pro 70cm.
Funkce je velice jednoduchá.
  1. Svorka PTT- (PAD5) je spojená se zemí. V rozšířené verzi je tento vývod použitý na hlídání limitních hodnot teploty a SWR. Koncový stupeň se klíčuje ze svorek PA (PAD10, 11, 12). Na svorky SEND, 12,8V, ALC a GND (PAD15, 20,21,22) je připojený přes konektor ACC transceiver.
  2. Při zaklíčování z TRX je svorka PAD15 (SEND) v TRX spojená se zemí. U IC706MKII to na rozdíl od IC725H skutečně tak funguje. Přes optočlen OK1 se spojí se zemí svorka PTT+ (PAD6) a rozeběhne se sekvencer. To samé se stane, uzemníme-li svorku ext.PTT. Optočlen spojí se zemí vývod SEND (PAD15), TRX zaklíčuje (i IC706) a opět se rozeběhne sekvencer. bTato svorka je určená pro nořní spínač
  3. Ze sekvenceru se po zpoždění uzemní svorka ALC (PAD9), sepne relé K1, odpojí předpětí -4V z ALC (PAD22), TRX se odblokuje a současně relé K1 zaklíčuje koncový stupeň.
  4. Předpětí -4V se vyrábí v obvodu ICL7660. Protože ten má maximální napětí 10V, je v jeho napájení vřazený stabilizátor 7805 (IC1)
  5. Poměrně nové součástky jsou filtry ZF1-ZF3. Jsou to SMD odrušovací prvky 25V/6A označené NFE31P od firmy Murrata. Mám s nimi dobré zkušenosti.
08523 prubeh08523 sekv1
Na obrázku je snímek z osciloskopu kde jsou uvedené časové přesahy. Myslím, že vyhovují pro všechna běžně používaná relé. Časy jsou měřené u anténního relé na vývodu PAD19, u klíčování PA na kontaktech výstupního relé K1. Kompletní zapojení je možné stáhnou ve formátu pdf. Zajímavý je vznik tohoto provedení. Pro svojí potřebu mám připravenou tuto sestavu z SMD součástek. Co je tady na dvou destičkách 50x70mm, v SMD verzi je to na jedné. Původnímu odpovídá i zapojení. Vývod PAD5 (PTT-) je vyhrazený pro STOP signály, vysokou teplotu, špatné SWR, atd. Tady je tento vývod uzeměný. To ovšem nevylučuje jeho pozdější použití. stejně jako PAD17 (fan) pro spínání ventilátorů při vysílání. Požadavek pro tuto verzi byl striktní, Co nejjednodušší zapojení, žádné SMD součástky a připravené na použití na PD 2017. Takže uvidíme jak se to osvědčí. Doufám, že do konce prázdnin budu mít hotové i SMD provedení s kompletním příslušenstvím.

Jak to dopadlo

Jako první jsme zavrhli sepnuté anténní relé 7QN 112 13 při příjmu. Relé totiž dost hřálo. Za druhé bylo odstraněné použití záporného předpětí pro ALC. IC725H se neumí vrátit na příjem okamžitě. Prodleva trvá několik nepříjemných vteřin. Takže jsme u původní verze, která je v SMD provedení, ale zatím nemám hotové další příslušenství.
08523 sch sekV4


LITERATURA / ODKAZY:
[1] Návrh a realizace LDMOS 300 W zesilovače pro 144 MHz OK1GTH http://ok1gth.nagano.cz/vkvpa.pdf
[2] Časy přítahu a odpadu různých relé. OK1HCD http://www.c-a-v.com