Přímosměšující přijímač-1 Přepěťová ochrana FT-817 Sekvencer a TRX
Přímosměšující přijímač-2 Resety u FT-817
SDR ADTRX-9 Oprava FT-817 SDR rádia